Oefeningen grafieken en verbanden

De eerste oefening gaat over de lengte van een kaars. Probeer zelf een woordformule op te stellen. Controleer je antwoord met de schuifbalk. Is je woordformule goed? Reken dan de lengte van de kaars uit na 3 uur branden.
Via de ververs-knop rechts bovenin krijg je een nieuwe som.

Nu gaan we eens kijken naar de tarieven van twee taxibedrijven. Taxibedrijf Sjees berekent een vast bedrag aan voorrijkosten en een bedrag per kilometer. Taxibedrijf Roll-on berekent alleen een bedrag per kilometer. Probeer voor beide taxibedrijven het verband tussen de Kosten K en het aantal kilometer a op te schrijven in de vorm van een formule met lettervariabelen. Zijn de formules goed? Onderzoek daarna vanaf hoeveel kilometer je beter voor taxibedrijf Sjees kunt kiezen. Controleer je antwoorden met de schuifbalken. Via de ververs-knop rechts bovenin krijg je een nieuwe som.

Bij formules kun je grafieken tekenen. Daarbij is het van belang dat je punten in een assenstelsel kunt tekenen en aflezen. Een punt heeft altijd een x-coördinaat en een y-coördinaat. Bijvoorbeeld A(3,4), de x=3 en de y=4. Vergeet niet dat de x-coördinaat altijd eerst komt! Via de schuifbalk kun je je antwoord controleren.

En nu nog even schatzoeken. Beweeg het vergrootglas naar het juiste punt…

Kun jij nu de juiste figuur tekenen?

En dan nu ook met negatieve getallen erbij. Versleep de auto naar het juiste punt.

Rekenen met letters is eigenlijk best wel raar. Daarom is het slim er veel mee te oefenen. Bij onderstaande letterpiramide is elk vakje de som van de twee vakjes eronder. Onthoud dat je alleen gelijksoortige termen mag optellen (termen met precies dezelfde letter). In deze piramide kan 0a of 0b voorkomen. In je eigen uitwerkingen hoef je die niet op te schrijven. je kunt jezelf controleren door de vakjes aan te vinken. Succes!

Je gaat goed! Nu gaan we eens rekenen met formules met lettervariabelen. Vul steeds de gegeven waarde van x in de formule in en reken uit wat y dan moet zijn. Controleer je uitkomst via de schuifbalk.

We hebben hiervoor steeds een waarde voor x ingevuld in de formule. Het kan echter ook zo zijn dat we de y weten en dat je er de juiste x bij moet zoeken. Dan zijn we een vergelijking aan het oplossen. Probeer uit te vinden wat je voor x moet invullen zodat de som klopt. Het is hierbij handig om je vinger op het deel met de x te leggen. Succes!

Tot slot gaan we kwadratische formules invullen. Je herkent een kwadratische formule door het kwadraat bij de lettervariabele. Eens kijken of jij de juiste uitkomst kunt vinden! Via de schuifbalk kun je je antwoord controleren.