Rekenen

Procenten
Je hebt een overzicht gehad van de mogelijke vragen die voor kunnen komen bij het rekenen met procenten. Ga nu oefenen om de vragen te herkennen en ze vervolgens op te lossen. Je kunt direct de antwoorden bekijken via de schuifbalkjes of aanvinkvakjes. Voor een nieuwe opgave, klik je op de knop NIEUW of op de pijltjes rechts bovenin. Succes!Nu een oefening die je helpt om de juiste factor te bepalen.

We gaan weer verder met procentrekenen. Zorg dat je goed de verschillende soorten onder de knie krijgt!