Machten & Wortels

Op deze pagina vind je oefeningen met betrekking tot machten en wortels.
1. Machten
We beginnen met het herkennen en uitrekenen van machten. Wat is een macht nu eigenlijk? Wat doet een rekenmachine als je de derde macht van 2 intypt? Reken hieronder bij het eerste deel zonder rekenmachine de macht uit. Het antwoord krijg je door de vakjes aan te vinken. Let op! Het kan ook andersom… bij het tweede deel moet je nadenken welke macht deze uitkomst heeft. Nieuwe opgave? Klik dan op de ververs-knop (pijltjes) in de rechter bovenhoek.
Denk er volgend jaar aan dat je de macht van een negatief getal altijd tussen haakjes zet!

We gaan verder met het vermenigvuldigen van machten. Hieronder zie je een piramide. Elke vakje is de uitkomst van de vermenigvuldiging van de machten in de twee vakjes eronder. Schrijf eerst de juiste uitkomsten voor jezelf op en ga check dit daarna door de blokjes aan te vinken.
Doe dit totdat je  vermenigvuldigen met machten onder de knie hebt.Nu ga je machten delen. Denk aan de regels en vergeet ook de getallen niet op de juiste manier te delen! Schrijf eerst de uitkomsten op voordat je naar de oplossingen kijkt.En dan nu de macht van een macht. Weet je nog hoe je dit aan moet pakken? Succes!