Leerarrangement 2 TL

In dit  leerarrangement testen we je kennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

Meetkunde
Oppervlakte
Inhoud
Pythagoras
Formules
Lineaire verbanden
Niet-lineaire verbanden
Verhoudingen en procenten
Statistiek en Kans

1. Per onderwerp ga je op zoek naar de belangrijkste regels en theorie
(gebruik hiervoor ook de filmpjes op deze website).
2. Schrijf deze regels en theorie in je eigen woorden op in je werkboek.
3. Vervolgens pas je de theorie toe door allerlei oefeningen te doen op deze website.

Succes!