Formules

De eerste oefening gaat over de lengte van een kaars. Probeer zelf een woordformule op te stellen. Controleer je antwoord met de schuifbalk. Is je woordformule goed? Reken dan de lengte van de kaars uit na 3 uur branden. Via de ververs-knop in de rechter bovenhoek krijg je een nieuwe som.

Nu gaan we eens kijken naar de tarieven van twee taxibedrijven. Taxibedrijf Sjees berekent een vast bedrag aan voorrijkosten en een bedrag per kilometer. Taxibedrijf Roll-on berekent alleen een bedrag per kilometer. Probeer voor beide taxibedrijven het verband tussen de Kosten K en het aantal kilometer a op te schrijven in de vorm van een formule met lettervariabelen. Zijn de formules goed? Onderzoek daarna vanaf hoeveel kilometer je beter voor taxibedrijf Sjees kunt kiezen. Controleer je antwoorden met de schuifbalken. Via de ververs-knop in de rechter bovenhoek krijg je een nieuwe som.

Je gaat goed! Nu gaan we eens rekenen met formules met lettervariabelen. Kies een waarde voor a met de schuifknop en reken uit wat de uitkomst is van de verschillende formules. Controleer je uitkomsten door de vakjes aan te vinken.

Bij een formule moet je vaak een grafiek tekenen. Daarom moet je wel goed weten waar je de punten in een assenstelsel moet tekenen. Breng de blauwe bal van het konijn naar het juiste punt in het assenstelsel en ontmoet daar zijn tweelingbroer šŸ™‚ Via de ververs-knop in de rechter bovenhoek krijg je een nieuwe opdracht.

Nu moet je de auto met punt B naar de juiste plaats verslepen. Kijk eens wat er dan gebeurt… Via de ververs-knop in de rechter bovenhoek krijg je een nieuwe opdracht.

Bij een formule moet je altijd een tabel maken. Daarna kun je een grafiek tekenen. Ga naar onderstaande oefening. Alles wat in het rood staat kun je veranderen. Frank werkt bij een pizzeria. Hij krijgt 10 euro reisgeld en 5 euro per uur. Maak de juiste formule, tabel en grafiek hierbij. Kun je zelf nog een andere formule bedenken?