Leerarrangement 1 TL

In dit  leerarrangement testen we je kennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

Rekenvolgorde
Breuken
Negatieve getallen
Metriek stelsel
Procenten en verhoudingen
Formules
Hoeken
Vlakke  en ruimtelijke figuren

1. Per onderwerp ga je op zoek naar de belangrijkste regels en theorie
(gebruik hiervoor ook de filmpjes op deze website).
2. Schrijf deze regels en theorie in je eigen woorden op in je werkboek.
3. Vervolgens pas je de theorie toe door allerlei oefeningen te doen op deze website.
Succes!