Lijnen en afstanden

Voorgaande onderwerpen hadden allemaal met rekenen en algebra te maken. We gaan nu verder met onderwerpen die bij de meetkunde horen. In de meetkunde maken we een onderscheid tussen vlakke figuren en ruimtelijke figuren. We gaan eerst eens naar de vlakke figuren kijken. In je werkboek heb je antwoord gegeven op verschillende vragen. Ga hier naar de oefeningen m.b.t. lijnen en afstanden.

Hoe zat het ook al weer met vlakke figuren, lijnen en cirkels?
Kijk hier het filmpje over vlakke figuren…

De middelloodlijn en de deellijn…

De ingeschreven en de omgeschreven cirkel…