Hoeken

Bij het rekenen met hoeken moet je goed weten welke regel je kunt gebruiken.

Ga daarom eerst in de werkboek de volgende regels uitwerken:
– rechte hoek
– gestrekte hoek
– volle hoek
– inspringende hoek
– overstaande hoeken
– F-hoeken
– Z-hoeken
– deellijn
– basishoeken

Nu gaan we eens bekijken of je de regels ook kunt toepassen.
Kijk nog even een filmpje als je het niet meer precies weet…


Hoe zat het ook al weer met de speciale driehoeken?

Z-hoeken, F-hoeken en de hoekensom…