Negatieve getallen

We gaan verder met negatieve getallen. Denk hierbij goed aan de rekenregels. Verschijnt er een leuk geel heksje dan ben je goed bezig! Blijft de heks lelijk en groen? Kijk dan met de schuifbalk naar de uitwerking. Via het knopje “nieuw” krijg je een nieuwe som.
We beginnen met het optellen en aftrekken met negatieve getallen.

Ging dat goed? Dan gaan we het nu iets moeilijker maken! Wat komt er in de lege vakjes van onderstaande piramide? Elk getal krijg je door de som te berekenen van de twee getallen eronder. Heb je opgeschreven wat er volgens jou in de vakjes moet staan? Controleer jezelf dan door de vakjes aan te vinken.

Nu gaan we verder met het vermenigvuldigen van negatieve getallen.

Nog een piramide… Nu is het getal in elke hokje gelijk aan het product van de twee getallen eronder.Heb je opgeschreven wat er volgens jou in de vakjes moet staan? Controleer jezelf dan door de vakjes aan te vinken.

Wat moet er op de lege plek staan? Vul je antwoord in in het antwoordvakje en druk op enter. Er zitten 8 stripfiguren verborgen in deze oefening. Vind jij ze allemaal? Druk op de ververs-knop (2 pijltje in de rechte bovenhoek) voor een nieuwe som.

Heb je de negatieve getallen onder de knie?
Doe dan een andere oefening met getallen:
Breuken
KGV en GGD
Kwadraten, wortels en machten