Leerarrangement 1 H/V

In dit  leerarrangement testen we je kennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

Getallen
Grafieken en verbanden
Haakjes wegwerken
Machten

Lijnen en afstanden
Ruimtelijke figuren
Hoeken
Metriek Stelsel

1. Per onderwerp ga je op zoek naar de belangrijkste regels en theorie
(gebruik hiervoor ook de filmpjes op deze website).
2. Schrijf deze regels en theorie in je eigen woorden op in je werkboek.
3. Vervolgens pas je de theorie toe door allerlei oefeningen te doen op deze website.
Succes!